Hur OECD vill att svensk skola ska utvecklas – en bild med tusen ord