Ljud och bild

Allmänt

Se URs dokumentär om Summerhill, den demokratiska skolan, som grundandes 1921 av den kände pedagogen A.S. Neill här.

Så får vi en skola på vetenskaplig grund. Följ Vetandets världs serie och skolan och forskningen, med bland andra professor Ulf P. Lundgren, här.

Jan Björklund möter vetenskapen från På agendan med Lars Adaktusson, Axsess TV. Utbildningsminister Jan Björklund möter en panel bestående av Martin Ingvar, professor vid Karolinska Institutet, Peter Gärdenfors, professor vid Lunds universitet och Mats Ekholm, professor emeritus vid Karlstads universitet.

Följ Stockholms universitets samtalsserie: ”2020 års skola och lärarutbildning – från problem till förebild” via webben

TEDtalk listar de populäraste föreläsarna inför skolstarten

 

Bildarkiv

Stockholmskällan är en databas där du kan hitta källmaterial från flera olika arkiv i Stockholm. I databasen finns över 700 skolrelaterade fotografier.

Svenskt barnbildarkiv (SBBA) samlar sedan 1977 barns bilder från framförallt Sverige, men i bildsamlingen finns även bilder från andra delar av världen. SBBA har i sina samlingar tävlings-, skol- och hemmabilder. Samlingarna sträcker sig över tiden från 1790-talet fram till dagens datum. De flesta samlingarna kommer dock från de senaste decennierna. I barnbildarkivets samlingar ingår 650 000 originalteckningar och 150 korta filmer. Se här för mer info.

Filmarkiv

filmarkivet finns visst material om skola och utbildning. Här en film om Lundsbergskolan från 1912. Ett annat exempel är ett inslag om betydelsen av parkleken i Stockholm från 1970.

Kuriosa

Kära skolöverstyrelsen! av Kjell Alinge och Janne Forsell
Subjekt och predikat av Philemon Arthur and the Dung
Not on the test av Tom Chapin och John Forster

Radio/pod

Christian Lundahl kommenterar försöket med betyg i årskurs 4,  P1 Morgon (170139)

SR minnen om barn, ungdom, skola
Magnus Härenstam om Norra Latins Sommarhem på Väddö. Ur P1 Sommar 1981-06-21.

P1. Sommarläsning med OBS: Skoldebatt i USA. Om Amy Chuas bok Tigermammans stridsrop respektive om Diane Ravitchs: The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are Undermining Education

Bedömning

Det engelska utbildningsdepartementet har sammanställt 3500 15-minuters filmer om undervisning som ett kompetensutvecklingsmaterial för lärare. Här finns exempelvis ett stort antal filmer om Bedömning för lärande.

Det norska Utdanningsdirektoratet har tagit fram en stödresurs för Bedömning för lärande, även här finns ett antal filmer om undervisning baserad på Bedömning för lärande. Här finns en samling föredrag av Gordon Stobart och Dylan Wiliam.

Skolverket har också tagit fram några filmer om Bedömning för lärande och likvärdighet.

Barn och utbildningsförvaltningen i Stockholm intervjuade Dylan Wiliam om formativ bedömning 2010. Intervjun finns här.

En stor samling filmer med Dylan Wiliam finns här.

På webbplatsen Bedömning för lärande finns flera filmer och podintervjuer om bedömning, bland annat föreläsningsavsnitt med Christian Lundahl om alternativa bedömningstekniker.

Se Christian Lundahls föreläsning Bedömning i teori och praktik på Skolans ledarkonvent via UR här.

En spännande film om frågestilar där läraren kombinerar bland annat ”no hands up”-tekniken, med frivillig handuppräckning, här.

Se Benjamin Sander om om varför man ska ge alla studenter A här.

Den kända amerikanska test och bedömningsforskaren Daniel Koretz har en samling videoföreläsningar.

Om betyg och kunskapskrav för elever

Utbildningsradion har gjort fem instruktiva filmer som vänder sig till elever om kunskapskraven:

Svenska

Matematik

Fysik

Samhällskunskap

Slöjd

eBedömning

Vad kan vi lära oss om formativ bedömning från datorspel? Föreläsning med Derek Robertson från en eAssessment konferens ser du här.

Betyg i ordning och uppförande

I Stockholmskällan finns en underbar liten anekdot om hur journalisten Kerstin Lindén växte upp i Stockholm på 1920- och 1930-talet. Här berättar hon om hur det gick till när hon genom list höjde sitt betyg i ordning från B till A. Lyssna från Stockholmskällan här.

Betygsmotstånd

Lyssna till hur en ung Mona Sahlin för Elevförbundet 1977 tar ställning mot betygen via Sveriges Radios arkiv här.

PISA

Den 23 januari 2014 anordnades en Hearing vid Göteborgs universitet angående Sveriges låga PISA-resultat 2013. Se den här.

I denna animerade film av OECD:s EDUcontact illustreras hur och varför PISA resultaten skapar sådan debatt på nationell nivå världen över (oavsett hur länderna egentligen presterat).

Finland

För en introduktion till det finska utbildningssystemet se denna film: del 1 och del 2.

En intervju med Pasi Sahlberg, författaren till FINNISH LESSONS: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? om det finska PISA-undret och vad resten av världen kan lära av Finland finns här.

Pasi Sahlberg höll en föreläsning vid Vanderbilt University 9 dec 2011 utifrån sin bok Finnish Lessons som visas här.

Motivation

Daniel Pink föreläser om motivation utifrån sin bok: Drive – The Surprising Truth About What Motivates Us. En del av föreläsningen finns också i en animerad version av RSA Animate.

Se Carol Dweck om betydelsen av att berömma arbetsinsatsen snarare än begåvning för motivationen att arbeta med svårare uppgifter här.

Se Carol Dweck om betydelsen av ordet ”än så länge” eller ”ännu inte” i bedömning, The power of yet!

Kreativitet

Se Troed Troedsons försvar till den svenska flumskolan: Fungerar skolan? Troedson menar att vi måste se till skolans konsekvenser innan vi värderar den. Enligt EU är en vår tids viktigaste kompetenser innovativ kompetens. Det finns ett europeiskt scoreboard som mäter innovativ kompetens i de europeiska länderna. Sverige har toppat den listan de senaste tio åren, och de som står för merparten av den innovativa kompetensen i Sverige har det gemensamt, hävdar Troedson, att de gått i flumskolan.

Se Sir Ken Robinsons berömda föreläsningar om kreativitet på www.TED.com. I den första föreläsningen, Schools kill creativity, från 2006 påminner han oss om att de barn som börjar skolan (2006 i England) kommer arbeta till år 2065 – hur ser världen ut då, hur ska vi förberedda barnen när vi inte ens vet hur världen ser ut om fem år. I en föränderlig värld blir kreativitet lika viktigt att vårda och utveckla som literacy. I en uppföljande föreläsning från 2010 med rubriken Bring on the learning revolution! talar Robinson om hur vi slösar lika mycket med mänskliga resurser som naturresurser. Vi har en humankris där de flesta inte får möjlighet att upptäcka och utveckla särskilda talanger. Mänskliga resurser, människans potential är precis som naturresurser inte direkt synliga på ytan. Det krävs att man i skolan får möjlighet att gräva djupare i sig själv och i sina drömmar. Det är dags att vi lämnar industrisamhället som metafor för utbildning till förmån för agrikulturell syn på lärande.
Se även hans föreläsning Changing education paradigms i en version med RSA Animate.

Undervisning

Harvardprofessorn i fysik Eric Mazur har länge förespråkat grupparbeten och problemorienterat lärande sedan han upptäckt att hans studenter var väldigt bra på att memorera men inte alls lika bra på att förstå. Se en längre föreläsning om det här. (Läs även om varför Nobelpristagaren i fysik, Carl Wieman nobbar katederundervisning i Forskning och framsteg. Se även THE CARL WIEMAN SCIENCE EDUCATION INITIATIVE).

Pierre Bourdieu och hans teori via internetfilmer

I sammanställning av Christian Lundahl

Introduktion till Bourdieu och hans grundbegrepp

http://www.youtube.com/watch?v=flz6shD3g2s

http://www.youtube.com/watch?v=flz6shD3g2s

http://www.youtube.com/watch?v=BiBu4UQjEuw

Om Bourdieu och hans sociologiska grundsyn

http://vimeo.com/7354327

Sociologi är självförsvar

Del1:

http://www.youtube.com/watch?v=_9PCp9oKPRw

Hela filmen:

http://www.youtube.com/watch?v=FlWf6ejbBGw

Socialt kapital

http://www.youtube.com/watch?v=1tPQ-xOLSSE

http://www.youtube.com/watch?v=tTvbf1WVYFE&feature=related

Kulturellt kapital och smak

http://www.youtube.com/watch?v=P1MFItqaTsY&feature=related

Kapital och utbildning

http://www.youtube.com/watch?v=Mr2repzDKwQ&feature=related

Social reproduktion, social kapitel, Bourdieu och The Jam

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=n-1vmvNuO0E

Bourdieus fältteori

http://www.youtube.com/watch?v=7FXPnkwSCyE&feature=related

Michel Foucault

Debatt mellan Noam Chomsky och Michel Foucault om människans natur (textad)

Zygmunt Bauman

Bauman filosoferar om hur vi i vår tid behöver re-definiera ”livet”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.