Mer kunskaper, fler kompetenser, bättre bildning – vad behövs egentligen för framtiden?