Nationella prov i det tredje skolåret – vad har de egentligen för funktion?