Snabbkurs för Tomas Tobé och andra som inte hunnit sätta sig in i de senaste 20 årens forskning om bedömning i skolan

Med anledning av diverse politiska utspel om fördelar med mer betyg, prov och läxor och det lättvindiga avfärdandet av kritiken mot dessa utspel, har jag tagit fram en Youtube-kurs för stressade utbildningsdebattörer. Den börjar med Skolverkets material kring värdet av en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därefter följer intervjuer och föreläsningar med några av väldens främsta forskare kring motivation, lärande och bedömning. För dem som föredrar föreläsningar på svenska har jag även lagt till några av mina egna föreläsningar om bedömning och lärande.

Flera duktiga lärare och rektorer som riktat kritik mot politikernas betygsiver har lättvindigt avfärdats som betygsmotståndare (t.ex. här). Kursen avslutas därför med tre exempel på utomordentligt lärararbete kring bedömning i syfte att illustrera hur kreativa och duktiga lärare flyttat gränserna för bedömning långt bortom ” den eviga betygsfrågan”.

Målet med kursen är att studenten ska kunna uttala sig om betyg och bedömning på ett sett som ligger i fas med forskning om motivation, lärande och bedömning och ett modernt samhälles förväntningar på skolan.

1. Att bygga en skola på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund

Skolverkets filmer om beprövad erfarenhet, vetenskaplig grund och evidens

http://www.youtube.com/watch?v=6ABUlzbpVVE&list=PLoRTp-jkn2Oimmmmocg31FmLPhv-Lo3nd


http://www.youtube.com/watch?v=shInnMH53Ok&list=PLoRTp-jkn2Oimmmmocg31FmLPhv-Lo3nd&index=1

http://www.youtube.com/watch?v=JJ6_Y4cDHVc&list=PLoRTp-jkn2Oimmmmocg31FmLPhv-Lo3nd

2. Bedömning och motivation

Professor Carol S. Dweck

http://www.youtube.com/watch?v=aPNeu07I52w

http://www.youtube.com/watch?v=TTXrV0_3UjY

http://www.youtube.com/watch?v=ICILzbB1Obg

Professor Edward Deci

http://www.youtube.com/watch?v=VGrcets0E6I

Daniel Pink

http://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y

3. Bedömning och självuppfattning

Carol Dweck – Growth mindset video gallery

http://www.mindsetworks.com/webnav/videogallery.aspx

4. Bedömning och lärande

Norska Utdanningsdirektoratets föreläsningssamling om bedömning

http://beta.udir.no//Vurdering/Templates/Pages/QuestionOverviewPage.aspx?id=33634&epslanguage=no

Professor Dylan Wiliam

Embedding formativ assessment
http://www.youtube.com/watch?v=B3HRvFsZHoo

Del 1 (1 h) föreläsning
http://www.youtube.com/watch?v=krbTilxjayM
Del 2 (1 h) föreläsning
http://www.youtube.com/watch?v=PXBUlbe1C1I
Del 2 (25 min) paneldiskussion
http://www.youtube.com/watch?v=YVPnEz2mpMI

Keynote, SSAT National conference 2012 (27 min)
http://www.youtube.com/watch?v=r1LL9NX1hUw

The Classroom experiment. Dylan Wiliam utvecklar undervisningen med hjälp av formativ bedömning
A damaging classroom habit Hands up
The lollipop sticks
The classroom experiment del 1
The classroom experiment del 2

Professor Christian Lundahl

Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning
https://www.youtube.com/watch?v=GEQWcf3arKw

Tydliggöra mål och kunskapskrav
https://www.youtube.com/watch?v=s0r–Iu2ClM

Skapa uppgifter som synliggöra lärandet
https://www.youtube.com/watch?v=Ow37GNG2obk

Återkoppling som för lärandet framåt
https://www.youtube.com/watch?v=O5m2Rp9MRIs

Aktivera eleverna som resurser för varandra
https://www.youtube.com/watch?v=eP0KrXKgF64

Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande
https://www.youtube.com/watch?v=YhWoWpboaSc

5. Moderna svenska lärares arbete med bedömning

Katarina Lycken om Flippad bedömning med hjälp av surfplatta

http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/Bedomning-och-betyg/Verktyg-for-formativ-bedomning/Flippad-bedomning/

Åsa Wennersten om kamratbedömning – Tvår stjärnor och en glödlampa

http://www.youtube.com/watch?v=nmYFhjDFlE0

Daniel Barker om digitala responssystem

http://www.youtube.com/watch?v=UPeAT06afds

Kursen examineras genom självvärdering. Lycka till!

Detta inlägg är publicerat under Bedömning och utvärdering, Utbildningspolitik och märkt av Christian Lundahl. Bokmärk permalänken.

Om Christian Lundahl

Christian Lundahl (f. 1972) är professor i pedagogik vid Örebro universitet. Han disputerade 2006 vid Uppsala universitet på avhandlingen: ”Viljan att veta vad andra vet. Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola” Lundahl forskar om utbildningshistoria, internationella jämförelser, kunskapsbedömning och utbildningspolitik bland annat utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Han har undervisat på Studie och yrkesvägledarprogrammet, lärarutbildningen och rektorsutbildningen kring statlig styrning, utvärdering och bedömning, där också flera av hans böcker ingått som kurslitteratur. Lundahl har också tillsammans med kollegor och med Skolverket 2013 utvecklat Sveriges första MOOC för lärarfortbildning med över 30000 kursdeltagare i en kurs om betyg och bedömning. Lundahl utbildar också skolledare och kommunala skolförvaltningar om Skola på vetenskaplig grund och utifrån beprövar erfarenhet. Lundahl är vetenskaplig ledare för flera olika forskningsprojekt kring kunskapsbedömning och utbildningshistoria, bland annat det från Vetenskapsrådet finansierade projekt Det globala laboratoriet – Torsten Husén och internationaliseringen av pedagogisk forskning. Lundahl leder också ett större skolutvecklingsprojekt i Stockholm kallat Hållbart lärande. Han har publicerat ett stort antal böcker och artiklar (se https://www.oru.se/personal/christian_lundahl). Han twittrar aktivt om pedagogisk forskning under kontot @drlundahl.

15 svar på ”Snabbkurs för Tomas Tobé och andra som inte hunnit sätta sig in i de senaste 20 årens forskning om bedömning i skolan

 1. Betygen är egentligen inte för att bedöma elevernas kunskaper utan för att eg bedöma vad lärarna lärt ut och eleverna därmed lärt in (didaktik). Betygen är därmed till för att bedöma hur lärarna har motiverat eleverna till att lära sig det som står i kursplaner. Bedömningen handlar också om hur lärarna kan ställa om kunskapsinhämtning så att det är anpassat efter elevernas kunskapsnivå eller utifrån varje elevs förutsättningar! Egentligen borde eleverna få betygsätta lärarna så att de får den län de är berättigade till ifall eleverna har lärt sig nåt, hur de har lärt sig det och om det var kul och lätt att lära sig det och förstå!
  Men världen är inte sådan utan det är elevens kunskapsinhämtning som bedöms. De elever som är litterata och har lätt för att förstå text får de bästa betygen. De elever som är praktiskt lagda får de sämsta betygen pga att de inte alltid kan förklara i ord vad de ser tredimensionellt och kan genomföra i praktiken! Detta bedöms inte i dagens skola! Praktiska ämnen ska värderas jämlikt med teoretiska ämnen för att vi ska få en jämställd värld!

  • Om jag förstår dig rätt, så skall lärarna få lön efter x antal elever som lär sig. Det finns flera problem med detta. Det ena är att en lärare kan få många elever som av olika skäl inte har möjlighet att lära sig ett kunskapsstoff under den tid de skall göra det. Ett annat problem är att det inte är möjligt att tvinga någon att lära sig. Ett tredje är att det är oerhört svårt att veta på basis av elevernas uppfattning att de verkligen har lärt sig eller inte. Jag kan ju se hos mina studenter t.ex. att de kan ha en upplevelse av att inte ha lärt sig, medan jag kan se att de har gjort det.

   Om vi jämför med läkarna, så är det ingen som skulle komma på tanken att ge dem lön efter dem de lyckas bota. Det finns sjukdomar som inte går att bota. Då skulle läkare som arbetar med människor med obotliga sjukdomar få arbeta ideellt.

   Hur skulle ett sådant system kunna fungera?

   Om jag förstår dig rätt!

   • Givetvis kan man inte tvinga någon till inlärning. Men det är i mitt anseende orimligt att jämföra elevers inlärningsprocess med att bota dödligt sjuka. Oavsett vilka motgångar du möter i en klass så är det oomkullrunkeligt lärarens mission att motivera eleven och hitta metoder till kommunikation som fungerar. Jag påstår dock inte att didaktik i dess olika former är lättanvända verktyg. Läraryrket är enligt mig otroligt undervärderat och bär större last än det Svenska samhället inser.

 2. Pingback: Snabbkurs för Tomas Tobé… | IT- Inspiration

 3. Fantastiskt initiativ. Jag skall definitivt kolla igenom detta under den närmaste tiden.

  Ola H.
  Nationellt centrum för matematikutbildning

 4. Pingback: Snabbkurs | #Skolvåren

 5. Härligt! Tack för denna länksamling! Jag har undrat ett tag över varför skollagen inte nämns i debatten – den är ju skarpare nu när det gäller individualisering och förebyggande arbete för att undvika hinder i elevers lärande. Är inte skollagen grunden längre?

 6. Pingback: Verkligheten « Processdagbok

 7. Pingback: Betyg och bedömning – lite mer på allvar nu | Tysta tankar

 8. Jag är också oerhört tacksam för länkarna och kategoriseringen!

  Inspirerande är ordet!

  /Henning Åström, lärare Brännkyrka gymnasium

 9. Pingback: Vad händer med betyg som drivkraft? | Att bli lärare

 10. Pingback: För oss som inte gick på SETT /Christian Lundahl | Hld-pedagog

 11. Pingback: För oss som inte gick på SETT /Christian Lundahl | Hld-pedagog

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.