Verk av författarna

Här finns länkar till ett urval av våra publikationer samt till publikationer i fulltext.

Magnus Hultén

Länk till text om avhandling:

Naturens kanon: formering och förändring av innehållet i folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842–2007 (2008)

Medverkar i antologierna:

Norsk lærebokhistorie – en kultur- og danningshistorie II och III

Vetenskapsrådet:
Skolans undervisning och elevers lärande i teknik – svensk forskning i internationell kontext

Joakim Landahl

Avhandlingen i fulltext:
Auktoritet och ansvar: lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning (2006)

Lärarförbundet:
Den läsande läraren (2009)

Tidskriften Scandia:
Ljudet av auktoritet. Den tysta skolans uppgång och fall (2011)

Daidalos:

Stad på låtsas. Samhällssimulering och disciplinering vid Norra Latins sommarhem 1938-1965 (2013)

Lärarförlaget
Politik och pedagogik. En biografi över Fridtjuv Berg

Natur och Kultur:
Bortom PISA – Internationell och jämförande pedagogik

Medverkar bl.a. i följande antologier:

The Rise of Data in Education Systems – collection, visualization and use (2013)
Utbildningshistoria (2011)

Christian Lundahl:

Avhandlingen i fulltext:
Viljan att veta vad andra vet. Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola (2006)

Studentlitteratur:
Bedömning i och av skolan. Praktik, principer, politik (2010)
Varför nationella prov? – framväxt, dilemman, möjligheter (2009)

Norstedts:
Bedömning för lärande (2011) (Ladda ned som e-bok här)

Natur och Kultur:
Bortom PISA – Internationell och jämförande pedagogik

Medverkar bl.a. i följande antologier:

The Rise of Data in Education Systems – collection, visualization and use (2013)
Skolledaren i fokus – kunskap, värden och verktyg (2011)
Utbildningshistoria (2011)
Skola, bildning, lärande. En grundbok för lärare (2010)
PISA – sannheten om skolen? (2010)
An Atlantic Crossing? (2008)

Diverse:

The Swedish School house at the Centennial exposition in Philadelphia 1876 – World’s fairs and innovation in policy and practice. Paper presented at AERA 2014, Philadelphia.

En komprimerad version av föreläsningen Bedömning för lärande

Christian Lundahls bidrag till vänskriften till Eva Forsberg, 2015: Vad är betyg?

Rapporten Betygens geografi – Forskning om betyg och summativa bedömningar i Sverige och internationellt, av bl.a. Lundahl och Hultén 2015 finns här.

Rapporten Betygssystem i internationell belysning av Christian Lundahl, Sverre Tveit och Magnus Hultén finns här.

Fullständig CV finns här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.