Betyg som räddning: perspektiv från andra sidan Atlanten