Vad hände med löftet om en lyhörd utbildningspolitik?