Hur var det att sätta betyg i årskurs 6?

Nu är höstterminen 2012 slut. Det innebär att du som lärare i årskurs 6 har satt betyg för första gången. Det innebär att svenska 12-åringar för första gången på över 20 år fått betyg. Detta är en unik situation, då Sverige aldrig tidigare sänkt åldern för betygssättning och då det heller inte finns internationella erfarenheter av att sänka betygsåldern. Därför är det viktigt att följa upp och utvärdera lärares och elevers erfarenheter av detta och det är viktigt att göra det medan erfarenheterna är färska. Rutiner uppstår snabbt och det blir svårare att se skillnaden mellan det som var och det som har blivit.

Skolverket har inte fått regeringens uppdrag att utvärdera erfarenheterna av betygssättning i årskurs 6. I syfte att dokumentera detta unika skolhistoriska skeende har därför Skolöverstyrelsen.se bestämt att vi vill göra en enklare utvärdering kring hur du som lärare i årskurs 6 har upplevt det att sätta betyg för första gången. Om underlaget blir omfångsrikt kommer vi att kunna använda det som en förstudie till en större vetenskaplig ansökan hos Vetenskapsrådet om att studera bedömning i tidiga åldrar mer på djupet. I vilket fall som helst kommer vi sammanställa underlaget till en text här på skolöverstyrelsen.se. Vi kommer också skicka en text till Regeringen och Skolverket.

En erkänd utvärderingsmetod är att använda brev/mail som datainsamlingsmetod när man vill fånga bredd och perspektiv kring en fråga. Vi vill därför uppmuntra dig att skriva om dina erfarenheter av att sätta betyg första gången i ett mejl till skoloverstyrelsen@skoloverstyrelsen.se (fram till 15 mars). Ditt brev kommer behandlas med vetenskapliga krav på sekretess. Du kan med andra ord vara anonym. Har du en personlig e-postadress är det bara vi som kommer att läsa brevet. Vi följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.

Vi önskar oss först och främst en rak och ärlig beskrivning av vad som har fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra vid betygssättningen. Hur du som lärare har upplevt det att arbeta med kunskapskraven och att så småningom sätta själva betyget på eleven. Om du upplever att du fått tillräckligt stöd och kompetensutveckling. Vi är också intresserade om betygen i årskurs 6 påverkat samtalet om skolan mellan dig och dina kollegor. Vi är även intresserade av hur du upplever att betygen påverkat eleverna i positivt eller negativt avseende, och om du noterat olika reaktioner hos olika elever (t.ex. ökad motivation eller studieoro). Slutligen är vi också intresserade om betygen påverkat de möten och samtal ni haft med elevernas målsmän.

Du behöver inte förhålla dig till alla dessa frågeställningar utan väljer själv vad du skriver om och hur mycket. I det här läget är all information du kan bidra med om betygssättningen av intresse.

Läser du detta som rektor eller skolutvecklare hoppas vi du förmedlar vårt intresse till lärare i din organisation av att få ta del av deras röster om betygen i åk 6.

 

Christian Lundahl, Professor i pedagogik, Karlstad universitet och Stockholms universitet

Magnus Hultén, Fil dr, KTH

Joakim Landahl, Forskarassistent Stockholms universitet

Daniel Sundberg, Docent, Linnéuniversitet

Detta inlägg postades i Bedömning och utvärdering den av .

Om Christian Lundahl

Christian Lundahl (f. 1972) är professor i pedagogik vid Örebro universitet. Lundahl bedriver forskning om prov, betyg och intelligensmätningar i ett historiskt och internationellt perspektiv. Han har undervisat på Studie och yrkesvägledarprogrammet, lärarutbildningen och rektorsutbildningen kring statlig styrning, utvärdering och bedömning. Disputerade 2006 på avhandlingen: Viljan att veta vad andra vet. Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola. 2009 kom Lundahl ut med boken Varför nationella prov? – framväxt, dilemman, möjligheter. Christian Lundahl har tillsammans med Maria Folke-Fichtelius gett ut antologin Bedömning i och av skolan. Praktik, principer, politik (2010), och 2011 kom boken Bedömning för lärande. Lundahl ingår i flera internationella nätverk kring bedömning, utvärdering och utbildningspolitik och samverkar med Humboldt universitetet i Berlin, Universitetet i Edinburgh samt Oslo universitet. Tillsammans med kollegor från Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Kristianstad har Lundahl ett 5 årigt forskningsprojekt från Vetenskapsrådet för att studera effekter av godkänt gränser i betygssättning samt av betygsättning från åk 6. Lundahl är också forskningsledare för projektet From Paris to PISA vilket finansieras av Vetenskapsrådet och handlar om internationella skoljämförelsers historia. Lundahl har publicerat ett flertal artiklar kring bedömning i svenska och internationella tidskrifter och antologier. Lundahl har också tillsammans med kollegor vid Karlstads universitet 2013-2014 utvecklat Sveriges första MOOC för lärarfortbildning med runt 30 000 kursdeltagare i en kurs om betyg och bedömning. Han har också tidigare arbetat som utredare vid Skolverket under 10 år. www.paristopisa.com Följ även Christian Lundahl via Twitter: @DrLundahl

En reaktion på “Hur var det att sätta betyg i årskurs 6?

  1. Hans Forsmark

    Hej och Tack för detta initiativ. Är inte längre föräldrar till barn i skolan men vill för framtida elever framföra min åsikt om skolan. Anser att det är dags att vi ger alla elever möjlighet till Studiekunskap. När det införs som ett ämne i skolan kommer det att bidra till en ökad inlärning. Antar att det finns både forskning och studier om inlärning och att ALLA har alla olika möjligheter att ta in kunskap.Med Studiekunskap vet jag att många elever som har svårt att ta in det lärare och pedagoger lär ut kommer att uppleva möjligheten att förstå vad det handlar om: Att lära sig för livet!

    Bästa hälsningar

    Hans

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *