31/03/2014

 

Curriculum vitae

for

Christian Lundahl

 

 

 

Born 18 feb 1972, Sweden (720218-6636)

 

Academic Degrees

 

60 p pedagogik, Högskolan i Örebro Ht 1991 - vt 93

40 p Sociologi, Högskolan i Örebro och Stockholms universitet Vt 93 och Vt 94

15 p Politisk filosofi, Stockholms universitet Ht 93

20 p Socialantropologi, Stockholms universitet Ht 1994

Phd 2006-10-18 (Dissertation 2006-10-13)

 

Associate Professor/Docent Uppsala University June 2010

Lecturer Stockholms university 2011-07-01

Professor in pedagogic, Karlstad university 2012-03-01

 

Position

 

50 % as Associate Professor and Lecturer Stockholms university since 2011-07-01. Of which approximately 10% is research

50 % as Professor in pedagogic, Karlstad university since 2012-03-01. Of which approximately 30 % is research

 

Member Lärarutbildningsnämnden Örebro universitet 2013 -

 

Member of  the Unesco research program "Global Development and Inclusive

Education" Karlstad and Stockholm university

 

Previous Positions

 

Partner in evaluation projects:

Kristianstad kommun 1993, 1994

Stockholms studentkår 1996 - 1997

 

Expert to the National Agency for education 1994 - 1998

Director of education, National agency for education, since 1998. On leave to and from since 2000.

Phd Student: National Institute for working life. Programme for life in Schools, 2000-09-01 – 2006-03-31. Dissertation 2006-10-13.

 

Assistant in research project at Uppsala University, department of education 2004 – 2006-10-31.

 

The Swedish Research Council 2006-11-07 – 2006-12-07

 

Researcher at Uppsala University since 2007-01-01

 

Research Fellow, Uppsala University 2008-01-01 – 2012-03-01 (a four year grant from The Swedish Research Council)

 

Teaching service and supervising: Stockholm University, Uppsala University, Stockholm institute of education, to and from since 1999. Humboldt University, Berlin 2003.

 

Co-convenor, Comparative education EERA 2005

 

Co-editor E-Journal: Educational policy and educational philosophy 2004:2 and 2005:1

 

Member of Utbildningsvetenskapliga rådet vid Uppsala universitet, since 2009

 

Member of Pedagogiska magasinets vetenskapliga råd 2011–2012

 

Member of Uppsala university institutional board, Department of education 2008-2009

 

 

Languages

Swedish (Native speaker)

English

German (Reading competence)

 

Previous grants

 

Evaluation of recent grade reforms in Sweden. Vetenskapsrådet 2014 – 2018 (with Magnus Hultén, LIU, as head applicant, Anders Jönsson, Alli Klapp Lekholm).

 

Research Fellow, Uppsala University 2008-01-01 – 2012-03-01. A four year grant from The Swedish Research Council)

 

International Student Assessments, National Assessment Culture and Reform History. A 2007‑2009 Research Project Funded by the Swedish Research Council (Forsberg, Lundahl, Román & Waldow, 2006).

 

 

Reviwer:

 

Educational Inquiery

European education

Nordic Studies in Education

Svensk pedagogisk forskning

Utbildning och demokrati

 

 

Languages

Swedish (Native speaker)

English

German (Reading competence)

 

 

Social media

 

Site: www.bedomningforlarande.se

Blogg: www.skoloverstyrelsen.se

Twitter: @DrLundahl

CHRISTIAN LUNDAHL:

 

Books

 

Lundahl, C. (2011): Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts.

Lundahl, C. & Folke-Fichtelius, M. (2010): Bedömning i och av utbildning - Praktik, principer, politik. Lund: Studentlitteratur.

Lundahl, C. (2009): Varför nationella prov? – framväxt, dilemman, utmaningar. Lund: Studentlitteratur.

Lundahl, C. (2006): Viljan att veta vad andra vet. Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola. Arbetsliv i omvandling 2006:8. Akademisk avhandling vid Uppsala universitet. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

Lundahl, C & Öquist, O. (2002): Idén om en helhet – utvärdering på systemteoretisk grund. Lund: Studentlitteratur.

 

 

Articles

 

Peer reviewed papers

 

Lundahl, C. & Tveit, S. (2014). Jakten på nationella provs legitimitet. Framväxten av nationella bedömnings-instrument i svensk och norsk skola. Submitted to Pedagogisk forskning i Sverige (feb 2014). 

Jönsson, A., Holmgren, A., Lundahl, C. (2013). Evaluating a large-scale implementation of Assessment for Learning in Sweden. Submitted to Assessment in Education (nov 2013).

Lawn, M. & Lundahl, C. (2013): The Swedish Schoolhouse: a Case study in Transnational influences in Education at the 1870s World's fairs. Submitted to Peadagica Historica (aug 2013)

Lundahl, C. (2013). Progressiva koalitioner och inter/nationella kunskapsmätningar i svensk läroplan. Accepted to Nordic Journal of Educational History.

Ludvigsen, K., Lundahl, C. & Ydesén, C. (2013): Creating an Educational Testing Profession in Norway, Sweden, and Denmark, 1910-1960. European Educational Research Journal, 12(1), 120 – 138.

Lundahl, C. & Pettersson, D. (2010): Den svenska skolans resultat. Från standardprov till PISA. I E. Elstad & K. Sivesind (ed) PISA - sannheten om skolen?, 222 – 243.Olso: Universitetsförlaget.

Lundahl, C. & Waldow, F. (2009): Standardisation and ”quick languages”: The shape-shifting of standardised measurement of pupil achievement in Sweden and Germany. Journal of Comparative Education, vol 45, no 3, pp 365-385.

Forsberg, E. & Lundahl, C. (2006): Kunskapsbedömningar som styrmedia. I Utbildning & demokrati, nr. 3, 2006, sid. 7 – 30.

 

Peer-reviewed conference contributions

 

Lundahl, C. (2014).   The Book of books – Editing the International

Encyclopedia of Education in the 1980s. ECER, Porto 2014, 1 – 5 September. (Submitted)

Lundahl, C. (2014). Constructing Encyclopaedic Facts about International Education. Comparative Educationa Society in Europé. CESE Freiburg Conference 2014, 10 - 13 June 2014 in Pädagogische Hochschule Freiburg - University of Education Freiburg, Germany

Lundahl (2014). The Swedish School house at the Centennial exposition in Philadelphia 1876 – World's fairs and innovation in policy and practice. Paper presented at AERA 2014, Philadelphia, History of education (section F), April 5th.

Lundahl, C. & Waldow, F. (2013). Whatever happened to the Swedish model? Self-perception and the view from outside. ECER 2013, Istanbul 10- 14 sept. Network: 23. Policy Studies and Politics of Education.

Lundahl, C. (2012): Hur centralt utarbetade prov format den svenska bedömningskulturen. Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen, Umeå 26 – 28 september 2012.

Lawn, M. & Lundahl, C. (2012): The Swedish Schoolhouse: Creating a Model School for Exhibition in the late 19thC. ECER 2012, Cadiz 18- 21 sept. Network: 17. Histories of Education.

Lundahl, C. (2011). The rebirth of assessing early learners in Sweden - borrowing from the past. ECER 2011, Network: 23. Policy Studies and Politics of Education. 15 sept 2011, Berlin.

Lundahl, C. & Pettersson, D. (2010): In search of the Swedish school's performance. Network 5 - Perspectives in PISA: Rationales, repercussions and resonance. NERA 2010, Malmö 11 – 14 mars.

Lundahl, C. (2010): The Legitimating Role of Evaluation Results in Progressive Education Reform. ECER 2010, Network: 23. Policy Studies and Politics of Education. 25 aug 2010, Helsinki.

Lundahl, C. & Waldow, F. (2009): Standardisation and ”quick languages”: The shape shifting of standardised measurement. Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen, session 12 – Läroplanshistoria och läroplansteori: nordiska perspektiv. Uppsala 1 – 2 okt 2009.

 

 

Chapters and other articles

 

Lundahl, C. (2014). Recepetionen av det svenska skolhuset och undervisningen som bedrevs däri, vid världsutställningen i Filadelfia 1876. Vägval i skolans historia, nr 2 (forthcoming). 

Lundahl, C. (2014)  The Book of Books – Encyclopaedic writing in the science of education in the 1980s. Nordin, A. (ed): Transnational policy flows in European education. London: Symposion Books. Forthcoming 2014

Lundahl, C. (2014). Bedömning och återkoppling. Ekholm, M. & Scherp, H-Å. (red). Det goda lärandets grunder. 33 – 60. Malmö: Gleerups Förlag AB.

Landahl, J. & Lundahl, C. (2013): (Mis)trust in numbers. Stuggling with transparency. In Lawn, M. (ed): The Rise of Data in Education Systems. Oxford: Symposion Books. s. 57 - 78

Lundahl, C. & Forsberg, E. (2012): Re/produktionen av kunskap i det svenska utbildningssystemet. I Englund, T., Forsberg, E. & Sundberg, D. (red.): Vad räknas som kunskap? Stockholm: Liber Förlag under utgivning

Lundahl, C. (2011). Hur kan rektor balansera bedömning av och för lärande. I Blossing, U. (red.): Skolledaren i fokus – kunskap, värden och verktyg. 211 – 232. Lund: Studentlitteratur.

Lundahl, C. (2011). Den svenska bedömningskulturen. Pedagogiska magasinet, nr 3/2011, s. 60 -65.

Lundahl, C. (2011):  Betyg och bedömning. I E. Larsson & J. Westberg (red.): Utbildningshistoria – en introduktion. 387-400 Lund: Studentlitteratur.

Lundahl, C. (2010): Varför bedömer vi kunskap? I C. Lidberg, U. P. Lundgren & R. Säljö (red): Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare, s. 255 – 292. Stockholm: Natur och kultur.

Lundahl, C. (2010): Nationella prov – ett redskap med tvetydiga syften. I C. Lundahl & M. Folke-Fichtelius red, (2010): Bedömning i och av skolan - praktik, principer, politik, 224 – 242. Lund: Studentlitteratur.

Lundahl. C. (2010): Skolbedömningens pedagogiska och administrativa dimensioner. I C. Lundahl & M Folke-Fichtelius, red (2010): Bedömning i och av skolan - praktik, principer, politik, 299 – 314. Lund: Studentlitteratur.

Lundahl, C. (2010): Skyldig att fostra – Karin Boyes Kris och den pedagogiska paradoxen. Pedagogiska magasinet, nr 1/2010, s. 80-83

Lundahl, C.  & Román, H. (2010): Regeringen sent ute med tidiga betyg. Skola och samhälle. www.skolaochsamhalle.se, publ. 2010-09-24

Forsberg, E. & Lundahl, C (2009): Skolans interna och externa kunskapsbedömningar. I R. Forss-Lindblad & R. Lander (red). Att säkra det osäkra – reflektion och makt i skolans utvärdering, s. 61 – 84. Lund: Studentlitteratur.

*Lundahl, C. (2008): Inter/national assessments as national curriculum: the case of Sweden. In Martin Lawn (ed): An Atlantic Crossing? The work of the International Examination Inquiry, its researchers, methods and influence. Oxford: Symposium Books. S. 157-180

Lundahl, C. (2008): Ordning och reda i betygsfrågan. Pedagogiska magasinet 2008, nr 4 november, sidorna 78 – 83.

Lundahl, C. (2007): Den populära pedagogiken – om hur ett kunskapsområde formas i det moderna samhället. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. E-tidskrift 2006/2007:1. Internet: www.upi.artisan.se

Lundahl, C. (2007): Kunskapsbedömningarnas historia. I A. Petterson (red.): Sporre eller otyg: om bedömning och betyg. Stockholm: Lärarförbundets förlag

Lundahl, C. (2007): Kunskapsbedömning och kunskapssyn. I K. Åmossa (red): I kunskapens namn – en antologi om kunskap, makt och kreativitet. Stockholm: Lärarförbundet. S 34-47

Lundahl, C. & Forsberg, E. (2006): Kunskapsbedömningar i förändring – utvärdering, betyg och nationella prov. I E. Forsberg & E. Wallin (red): Skolans kontrollregim – ett kontraproduktivt system för styrning?. Stockholm: HLS Förlag. Sid. 19 – 45.

Lundahl, C. (2005): Skolans institutionella förändringar. I Öquist, O.(red.): Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 - Nuläge och framåtblickar. Skolverket 2005, Stockholm: Liber förlag.

Lundahl, C. (2005): Karin Boye och hennes seminariekamrater – reproducerade för reproduktion? Examensarbeten som historiskt källmaterial. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. E-tidskrift 2005:1. Internet: www.upi.artisan.se

Lundahl, C. (2005): Epistemologi i skolans styrdokument. I H. Román (red.): Kursplaner som styrinstrument. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. Research Reports 5. Uppsala Universitet. 2005.

Lundahl, C. (2004): En läroplansteoretisk och läroplanshistorisk analys av kunskapsbedömning i Sveriges första läroverksstadgar 1561 – 1724. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. E-tidskrift 2004:2. Internet: www.upi.artisan.se

Lundahl, C. & Öquist, O. (2003): Utvärderingens dubbla politik. (The double politics of evaluation) Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. E-tidskrift 2003:2. Internet: www.upi.artisan.se

Lundahl, C. & Landahl, J. (2003): Mellan Lust och betygshets (Between lust for learning and high stake grading). Pedagogiska magasinet 2003, nr 2 maj, sidorna 48 – 54.  

Lundahl, C. (2003): Test – mätning – differentiering. Den rationella tankestilen i svenskt utbildningsväsen. (Test - measurement - differentiation. The rational “thought style” in early Swedish school reformation). I Forsberg, E. (red): Skolan och tusenårskiftet – en vänbok till Ulf P. Lundgren. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy 2003:2, Uppsala universitet, institutionen för lärarutbildning.

Lundahl, C. (2003): The formation of an assessment culture. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. E-tidskrift 2003:3. Internet: www.upi.artisan.se

Lundahl, C. (2001): Skolan och demokratin (och utvärderingen). Demokratins behov av ett resultat och resultatens effekter på demokratin. (School and democracy and evaluation) I Analyser och utvärderingar 2000 – 2001. Skolverket. Stockholm: Liber förlag.

Lundahl, C. & Öquist, O. (2000): Omtolkningens milda konst. (The art of re-interpretation) Pedagogiska magasinet 2000, nr 4 oktober.

Lundahl, C. & Öquist, O. (2000): To understand how students perceive life in school. In Weikert, C., Brenner S-O. and Persson, M. (eds): Exploring Constructivism. Repertorary Grid Technique as a Tool For Mapping Cognitive Structures. Work Science Research Bulletin 1:2001. Kristianstad University.

 

Writer or co-writer of following evaluation reports:

 

Lundahl, C. (2010): Att samla in, publicera och använda skolresultat i de nordiska länderna. På uppdrag av Danske Skolestyrelsen. www.skolensrejsehold.dk

Lundahl, C., Román, H. & Riis, U. (2010): Tidigt ute med sena betyg – sent ute med tidiga! Svensk betygspolitik i ljuset av internationell betygsforskning och betygsättningen i Europa. Pedagogisk forskning i Uppsala nr 157. Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen.

Lundahl, C. (2009). Att veta vad det vi gör gör - en inventering av frågor och kunskapsluckor inför rekonstruktionen av ett nationellt prov- och bedömningssystem. PM framtagen inför konferens vid Skolverket 2009-02-11 om Ett nytt prov- och bedömningssystem.

Lundahl, C., Lundgren, U. P. & Nihlfors, E. (2007): Utbildningsvetenskap och det moderna samhället. Förslag gällande inriktningen av utbildningsvetenskaplig forskning efter 2008. PM Vetenskapsrådet.

Lundahl, C. (2005): Granskning av rapporten: Utredning avseende betyg och betygssättning i Hudiksvalls kommun. PM Hudiksvalls kommun.

Skolverket (2004): Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Skolverkets rapport nr 250. Stockholm: Liber förlag.

Skolverket (2003): Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, förskoleklass och fritidshem. (Group size and personal in preschool and leisure-time centres) http://www.skolverket.se/publicerat/press/press2003/filer03/grupp030307.pdf

Skolverket (2000): Finns fritids? Utvärdering av kvaliteten i fritidshem. (A National Evaluation of The Swedish leisure-time centres) Skolverkets rapport nr 186. Stockholm: Liber förlag.

Skolverket (2000): Barnomsorg och skola 2000. Skolverkets lägesbedömning. (Quality in the Swedish School and Childcare System 2000) Skolverkets rapport nr 193. Stockholm: Liber förlag.

Skolverket (1999): A Good enough school (english version of ”Den rimliga skolan”). Skolverkets rapport nr 164. Stockholm: Liber förlag.

Skolverket (1999): Ett nationellt indikatorsystem för barnomsorg och skola inklusive en redovisning av Kvalitetsutvecklingen i svensk barnomsorg och skola 1999. (Quality in the Swedish School and Childcare System 1999) http://www.skolverket.se/publicerat/regering/

Skolverket (1999): Läroplanerna i praktiken. Utvärdering av skolan 1998 avseende läroplanernas mål. (The National Curricula in Practice) Skolverkets rapport nr 175. Stockholm: Liber förlag.

Skolverket (1998): Svenska Balettskolan - Försöksverksamhet med förberedande dansundervisning i grundskolan. (An evaluation of the Swedish school for ballet) http://www.skolverket.se/publicerat/regering/

Skolverket (1998): Utvärdering av fem gymnasieprogram. (A National Evaluation of Upper Secondary School) Skolverkets rapport nr 163. Stockholm: Liber förlag.

Skolverket (1997): Utvärdering av statens specialskola. (An evaluation of Schools and teaching for pupils with impaired hearing/sight and physical disabilities) http://www.skolverket.se/publicerat/regering/